Welkom bij BeterBeest Dierenartsen

Privacy Beleid - BeterBeest Dierenartsen

Sinds 25 mei 2018 is de Europse Algemene Verordering Gegevensbescherming van kracht. In overeenstemming hiermee, kunt u op deze pagina ons privacybeleid lezen.

Versie 1.1 – 25-5-2018

Als kliniek:
-verzamelen wij administratieve gegevens van u in een cliëntdossier
-verzamelen wij gegevens over uw dieren in hun patiëntdossier
-delen wij deze gegevens met collega-dierenartsen als er sprake is van een doorverwijzing of intercollegiaal overleg
-delen wij financiële gegevens met onze boekhouder, accountant en ons incassobureau

We doen dit alleen wanneer het noodzakelijk is voor onze dienstverlening, in het belang is van de patiënt, om onze rechten te beschermen en/of voor het voorkomen of inhalen van achterstallige betalingen.

Het privacybeleid van BeterBeest Dierenartsen heeft een update ondergaan om aan deze nieuwe wetgeving te voldoen. Om u van dienst te kunnen blijven, is onze kliniek verplicht om toestemming aan u te vragen voor specifieke vernieuwingen/aanpassingen.

Wij hebben onze cliënt- en patiëntdossiers hard nodig om goed te kunnen functioneren als dierenkliniek. Als we geen toestemming van u krijgen om uw gegevens op te slaan en/of te delen met collega-dierenartsen, dan kunnen wij u helaas geen diensten (meer) verlenen.

1.Verzamelen van uw informatie door onze dierenkliniek

1.1. Wanneer u zich in onze kliniek registreert, noteren wij uw naam, telefoonnummer, adres en e-mailadres. Verder verzamelen we de volgende basisinformatie van uw dier: diernaam, ras, geslacht, geboortedatum en chipnummer (indien aanwezig) alsmede de ziektegeschiedenis.

(Dit laatste kunnen we op uw verzoek -bij eventueel eerder bestaande informatie over de ziektegeschiedenis van uw dier bij een andere behandelaar- aldaar opvragen).

1.2. Om u te herinneren aan de jaarlijkse enting bewaren we daartoe de vaccinatiegegevens van uw dier en uw adres.

1.3. Wij gebruiken deze gegevens niet voor onderzoek, enquêtes of marketingdoeleinden.

1.4. Om uw dier-eigenaar identiteit te controleren zoals vereist door de toepasselijke Wet gebruiken we van u als eigenaar de bovengenoemde gegevens.

1.5. Wanneer u onze diensten gebruikt, verzamelen we informatie met betrekking tot de gezondheid en behandeling van uw dier. Deze gegevens blijven bewaard in de digitale patiëntenkaart. Deze gegevens kunnen bij een doorverwijzing, met uw toestemming, overgedragen worden aan de beoogd vakspecialist of aan een collega-dierenarts in het kader van intercollegiaal overleg.

2.Het gebruik van de informatie over u

2.1. Wij gebruiken boven genoemde informatie over u uitsluitend om onze veterinaire diensten goed uit te kunnen voeren.

2.2. We kunnen boven genoemde verzamelde informatie over u en uw dier gebruiken om met u te communiceren over nieuws en updates van onze diensten, maar alleen, sporadisch, in de vorm van persoonlijke communicatie. BeterBeest Dierenartsen verstuurt geen (e-)mailings of nieuwsbrieven.

2.3.We gebruiken de over u verzamelde informatie slechts voor praktijkrelevante zaken als vaccinatie-herinneringen, behandeling en diagnostiek, of om onze rechten te beschermen en voor het voorkomen of inhalen van achterstallige betalingen.

3.Toegang tot uw persoonlijke gegevens

3.1. We kunnen over u en uw dier verzamelde informatie met al onze mede-eigenaars en werknemers en stagiaires binnen onze kliniek delen. Deze gegevens kunnen aan een collega-dierenarts worden overgedragen wanneer deze in het belang zijn van de diagnostiek en/of behandeling buiten onze kliniek.

3.2. We kunnen door ons over u verzamelde informatie openbaren als:

(i) openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan alle toepasselijke wet-of regelgeving, en

(ii) naar geldende bepalingen en voorwaarden om onze rechten te beschermen.

3.3. In elk geval zullen we altijd zorgen dat uw gegevens uitsluitend verder zullen worden verwerkt in verband met onze veterinaire diensten en in overeenstemming met dit privacybeleid en toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

4.Data Security, beveiliging van uw gegevens

4.1. Als digitaal administratiesysteem gebruiken wij Animana Veterinary Management Software van IDEXX-Animana, Inc. De database met deze gegevens, waar onder andere de cliënt- en patiëntdossiers in worden opgeslagen, bevindt zich op de servers van IDEXX Laboratories, Inc. te Westbrook, Maine, Verenigde Staten van Amerika. IDEXX-Animana beheert deze gegevens en draagt zorg voor de (digitale) beveiliging van hun servers.

4.2. We zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat de over u verzamelde informatie is beveiligd. We nemen redelijke maatregelen met inbegrip van administratieve, technische en fysieke procedures, om uw informatie te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Dit doen wij bijvoorbeeld door het gebruik van een gesloten, versleuteld en beveiligd netwerk, de bescherming van onze computers met wachtwoorden en het up-to-date houden van onze besturingssystemen en software.
4.3. Overdracht van informatie via het internet is nooit volledig veilig. Daarom kunnen we niet instaan ​​voor de veiligheid van een overdracht van uw informatie, door u aan ons. Elke door u via internet geïnitieerde overdracht is op eigen risico. Zodra wij uw gegevens hebben genoteerd, zullen wij strikte procedures en veiligheidsstructuren gebruiken om ongeautoriseerde toegang te voorkomen (zoals beschreven in punt 4.2).

5.Bewaring van de van u opgeslagen gegevens

5.1.Wij zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens van de over u verzamelde informatie te bewaren gedurende een bepaalde periode.

5.2.Wij behouden ons het recht voor om uw patiëntinformatie te behouden of te verwijderen bij de beëindiging van onze patiënt-behandelaar relatie, tenzij u anders aangeeft. Indien overeengekomen, zullen uw gegevens, bijvoorbeeld de ziektegeschiedenis van uw dier, blijven opslaan, die u bijvoorbeeld kunt gebruiken voor overgang naar een andere dierenarts.

6.Cookies & web beacons

6.1.Wij gebruiken geen cookies en/of web beacons op onze website of in onze e-mails. Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer, mobiele telefoon of een ander apparaat worden geplaatst als u van onze website gebruik maakt. Web beacons zijn kleine grafische afbeeldingen of andere web programmeercode die kunnen worden opgenomen in een website of e-mailbericht.

7.Links naar andere websites

7.1.Als u zich toegang verschaft tot links op onze website naar websites van derden die geen eigendom zijn van BeterBeest Dierenartsen, let er dan zelf op dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor privacybeleid van derden. U dient zelf een dergelijk privacybeleid te controleren en te beoordelen voordat u enige informatie over u aan deze websites verschaft.

8.Uw privacy-keuzes

8.1.  U kunt ons altijd benaderen als u niet wenst deel te nemen aan een van de procedures van het verzamelen, opslaan of het delen van de informatie met en over u, zoals beschreven in dit privacybeleid (bijvoorbeeld de vaccinatie-herinnering), door ons te benaderen op het onderstaande e-mail of kantooradres. Uw verzoek zal worden verwerkt binnen zeven werkdagen na de datum waarop we deze ontvangen.

8.2. Als u de over u verzamelde informatie wenst te wijzigen, te verwijderen of te actualiseren, kunt u contact met ons opnemen op het onderstaande e-mailadres of kantooradres.

9.Toepasselijk recht

9.1. Dit privacybeleid wordt beheerst door, en geïnterpreteerd volgens en in overeenstemming met, Nederlands en Europees recht.
9.2. Dit privacybeleid (inclusief, indien van toepassing, onze Algemene Voorwaarden) geldt als de volledige overeenkomst tussen u en ons, boven alle eerdere overeenkomsten, voorwaarden, garanties en/of voorstellingen in de ruimste mate toegestaan door de wet.

10. Contact

10.1. U kunt telefonisch contact opnemen op 033 – 8200 311, elektronisch via info@beterbeest.nl of schriftelijk op BeterBeest Dierenartsen, Hendrik van Viandenstraat 33, 3817 AA, Amersfoort.