Welkom bij BeterBeest Dierenartsen

Algemene voorwaarden BeterBeest Dierenartsen

Op al onze handelingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn op 23-07-2013 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, KVK-nummer 56209509

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (behandelings) overeenkomsten tussen de cliënt (huisdiereigenaar, verder aan te spreken met u) en de medewerkers van BeterBeest Dierenartsen.

2. Sociaaltarief en voltarief
Uiteraard zijn alle huisdiereigenaren bij ons welkom. BeterBeest Dierenartsen hanteert een aangepast sociaal tarief voor diereigenaren met een beperkt inkomen. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Deze voorwaarden staan vermeld bij punt 7 van   Voorwaarden.

Voor eigenaren met een inkomen boven het bijstandsniveau geldt een normale, marktconforme prijs.

3. Kwaliteit
Alle ingrepen en behandelingen worden uitgevoerd volgens de geldende methodes en wetenschappelijke inzichten. Het gehanteerde tarief heeft dus geen invloed op de kwaliteit van de geleverde zorg of de voorgeschreven medicatie.

4. Afspraken, niet-verschijnen en nuchter houden
Wanneer u bij ons een afspraak maakt of tijdens het spreekuur langskomt gaat u een overeenkomst aan met BeterBeest Dierenartsen. Wanneer u, zonder tegenbericht vooraf, niet verschijnt op de voor u ingeroosterde afspraak, kunnen wij een bedrag in rekening brengen als vergoeding voor de door ons gemaakte kosten. U kunt deze kosten voorkomen door een werkdag van tevoren de afspraak af te bellen. Uiteraard zullen wij rekening houden met overmacht.

Het kan in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat wij uw afspraak af moeten zeggen, bijvoorbeeld wanneer er een spoedgeval is binnengekomen. Wij zullen dan zo snel mogelijk contact met u opnemen om de afspraak te verzetten.

Wanneer u een afspraak heeft gemaakt voor een operatie, kan het voorkomen dat uw huisdier nuchter op de afspraak moet verschijnen in verband met de narcose. Dit geldt niet voor alle diersoorten. Daarom zullen wij altijd vooraf aan u laten weten of u uw huisdier nuchter moet brengen. Het nuchter houden van uw huisdier houdt in dat het dier vanaf de voorafgaande avond 20:00 uur geen voedsel meer mag eten (water drinken mag wel). Wanneer het dier niet nuchter op de afspraak verschijnt terwijl dit wel vooraf gemeld is, kan de operatie niet doorgaan. Omdat wij voor de operatietijd, middelen en medewerkers hebben ingepland, kunnen wij ook hiervoor een bedrag in rekening brengen als vergoeding voor de door ons gemaakte kosten.

5. Betaling

 • Directe contante betaling
  Alle handelingen dienen direct te worden betaald, contant of via pinbetaling.
 • Bewindvoerder
  Wanneer u een financiële regeling wilt treffen via uw bewindvoerder, dient u ervoor te zorgen dat de bewindvoerder dit voor de afspraak plaatsvindt bij ons telefonisch of schriftelijk bevestigt. Neem vervolgens tijdens het bezoek de gegevens van uw contactpersoon mee en een bewijs van overeenkomst tussen u en uw bewindvoerder.
 • Betalingsregeling
  In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om een betalingsregeling te treffen. Dit is echter alleen mogelijk bij rekeningen vanaf €200,- en geldt alleen voor acuut noodzakelijk te leveren zorg. De betalingsregeling houdt in dat €50,- direct wordt voldaan, contant of via pinbetaling. Het overgebleven deel van de rekening wordt betaald in maximaal zes maandelijkse termijnen van ten minste €50,-. Het aantal en de hoogte van de termijnen worden in overleg met u vastgesteld. Voor het maken van een betalingsregeling wordt €7,50 aan administratiekosten gerekend.

  Wanneer u een termijn niet op tijd betaalt, sturen wij u een betalingsherinnering en krijgt u 14 dagen de tijd om de termijn alsnog te betalen. Wanneer u dan nog steeds niet hebt betaald, zijn wij gerechtigd om een incassobureau in te schakelen om het gehele openstaande bedrag bij u te vorderen. De kosten van de incasso zijn voor uw rekening.

 • Weigeren
  De medewerkers van BeterBeest Dierenartsen hebben het recht om cliënten te weigeren indien er sprake is van ongewenst gedrag, bijvoorbeeld verbaal of fysiek geweld.

6. Aansprakelijkheid
Onze medewerkers zijn verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. De polisvoorwaarden en polisbladen van deze verzekering liggen bij ons ter inzage. Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten.

7. Voorwaarden Sociale Tarief

Om voor het sociale tarief in aanmerking te komen, moet u kunnen aantonen dat u aan de door ons gestelde voorwaarden voldoet. Lees daarom voordat u een afspraak met ons maakt onderstaande voorwaarden goed door, zodat u weet wat u mee moet nemen.

Wilt u geen inzage geven in uw financiële situatie, dan bent u uiteraard nog steeds welkom in onze kliniek maar we moeten dan wel de normale tarieven rekenen.

7.1 Inkomensgrens
Het inkomen van u en uw partner of huisgenoten ligt op of onder de bijstandsnorm. Daarbij maakt het niet uit of u een uitkering heeft, of een betaalde baan. De hoogte van de bijstandsnorm kunt u vinden op de pagina van de Rijksoverheid of bij ons opvragen.

Ook klanten met een financiële regeling bij een bewindvoerder komen bij ons voor het sociale tarief in aanmerking, mits het besteedbare inkomen niet boven bijstandsniveau uitkomt.

7.2 Controle inkomen
Bij ieder bezoek aan onze praktijk zullen wij de hoogte van uw inkomen controleren.

Hiervoor dient u mee te nemen:

 • Inschrijfbewijs van uw uitkering of afschriften van de Sociale Dienst, niet ouder dan één maand OF
 • Salarisstroken van de afgelopen twee maanden

Twijfelt u over de gegevens die u mee moet nemen, vraag het ons. Wij helpen u graag verder.

7.3 Legitimatie
Bij elk bezoek neemt u een geldig legitimatiebewijs mee: paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

7.4 Maximaal twee dieren
U kunt maximaal twee dieren per woonadres aanbieden die behandeld zullen worden tegen het sociale tarief. Als u meer dieren wilt laten behandelen, geldt bij het derde en de volgende dier(en) het normale, marktconforme tarief. De keuze voor welk van de dieren voor het sociale tarief in aanmerking komen is permanent, en kan alleen gewijzigd worden wanneer een dier overlijdt of van eigenaar verandert.

7.5 Verplicht chippen
De dieren die voor het sociale tarief worden ingeschreven, moeten gechipt zijn, of ze moeten bij het eerste bezoek gechipt en geregistreerd worden. De registratie mag alleen op uw naam worden gezet, en niet op een andere naam.

Wanneer wij aanwijzingen hebben voor fraude met de verstrekte gegevens, houden wij ons het recht voor om de klant te weigeren.

7.6 Fraude en ongewenst gedrag
Voorbeelden hiervan zijn:

 • Er worden oude, gemanipuleerde of verkeerde financiële gegevens verstrekt
 • Een eigenaar verwisselt de identiteit van de dieren om meer dan twee huisdieren voor het sociale tarief te laten behandelen
 • Een eigenaar biedt een huisdier van iemand anders aan als zijnde zijn/haar huisdier.